19 Ekim 2014 Pazar

İpek Yolunda Türk Kültür Mirası

İpek Yolunda Türk Kültür Mirası
ARAŞTIRMA-İNCELEME İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası Bilgi Şöleni Tebliğleri Türk Ocakları Genel Merkezi 3 Ekim Türk Günü kutlaması Çerçevesinde Uluslararası ‘İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası’ Bilgi Şöleni hazır-ladı. 3-4 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleşen Bilgi Şöleni’ne farklı disiplinlerden 60 bilim insanı bildiri sundu. Elinizdeki kitap bu bildirilerden Bilgi Şöleni düzenleme komitesine ulaşan metinlerden oluştu. İpek Yolu’nun farklı yönlerinin tartışılıp aydınlatıldığı bu Bilgi Şöleni yeni projelerin ve çalışmaların yönünü belirleyecek bilimsel bilgi eksikliğini giderecektir. Dünyanın en zengin kültür mirasına sahip alanlarından birisi olarak İpek Yolu her yönüyle incelenmeye ve keşfedilmeye değer bir konu olduğu bu eserle daha iyi görülecektir. Projeye katkı sağlayan bütün kurumlar ve kişilerin bu kitabın oluşmasındaki değerini okuyucu takdir edecektir. İPEK YOLUNDA TÜRK KÜLTÜR MİRASI Editör: Fahri Atasoy Fiyat: 40 TL (KDV Dahil) Ebat: 23.5 x 16,5 Sayfa: 588 ISBN : 978-975-7739-72-2 TÜRK YURDU YAYINLARI Sezenler Sokak Nu:4/12 Sıhhiye Ankara Telefon: 0 (312) 229 69 74 https: // www.turkyurdu.com.tr e-posta: turkyurdu@turkyurdu.com.tr
İÇİNDEKİLER Takdim ...............................................................................................................................................................7 İpek Yolu’nda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası - Dr. Fahri ATASOY ............................................................9 Kadim Türkler ve İpek Yolu’nun Tarihî Gelişimi - Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL ...............................................14 İpek Yolu Güzergâhı - Yrd. Doç. Dr. Bülent AKSOY ......................................................................................21 Orta Asya’da İpek Yolu Kültür Mirası ve UNESCO’nun İpek Yolu Projesi - Prof. Dr. Şahin MUSTAFAYEV ..........30 İpek Yolu’nda Kültürel Etkileşim: 6-10. Yüzyıllarda Ticaret, Siyaset ve Din - Prof. Dr. Üçler BULDUK ..........40 İpek Yolu’nda Yaşayan Hâlklar İçin Cengiz Yasalarının Önemi - Prof. Dr. Sadettin GÖMEÇ ............................46 İpek Yolu’nun Başlangıç Güzergâhında Tehlikedeki Türk Toplum ve Kültürleri: Sarı Uygurlar - Prof. Dr. Abdulreşit Celil KARLUK .................................................................................................................................................56 İpek Yolu’nun 8-9. Yüzyıllar Arasında Moğol Kavimlerine Kültürel Etkisi - Dr. Enkhbat AVIRMERD .........76 Kâşgar Şehrindeki El Sanatları Bağlamında Modernleştirme Sürecinde Uygur Kültür Mirasının Sorunları - Prof. Dr. Küreş TAHİR ...................................................................................................................................................80 16. Yüzyıldaki Anadolu Ticaret Yolları - Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ ........................................................101 Seyyahların Gözünden 19. Yüzyılda Osmanlı Yolları: Bozulmalar ve Yaşanan Güçlükler - Dr. Fahri YILDIRIM ...115 Büyük İpek Yolu Üzerindeki Taraz Şehri ve Türk Yolları - Nurbolat BÖGENBAYEV .................................128 Türkistan’dan Anadolu’ya Defin Gelenekleri ve Mezar Yapıları - Yrd. Doç. Dr. Turgay YAZAR .......................135 İpek Yolu’nda Türk Kültürünün İzleri: Tamgalar - Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY .......................................146 İpek Yolu’nda Hâlılar, Kilimler, Bezemeler - Yrd. Doç. Dr. Nuran SAY .........................................................156 İstanbul’a Şair ve Yazarların Yolculuğu - Prof. Dr. Cemal KURNAZ .............................................................165 İpek Yolu’nda Masalların Yolculuğu - Prof. Dr. Ali YAKICI ..........................................................................175 İpek Yolu’ndaki Göç Hareketlerinin Türk Edebiyatına Yansımaları - Seda ARTUÇ .....................................189 İpek Yolu’nda Hâlk Âşıkları ve Hâlk Hikâyeleri - Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN ..........................................203 Türklerin Karşılaştığı Dinlerle Etkileşimi - Prof. Dr. Durmuş ARIK ............................................................220 Mani Dininin Uygurlar Tarafından Kabulü ve Türk Kültürüne Etkisi - Prof. Dr. Harun GÜNGÖR ..............233 İpek Yolu’nun Mavera-ün-nehir’deki Hadis Çalışmalarına Etkisi - Dr. Kudret ARTIKBAYEV ......................244 Sovyet Sonrasında İpek Yolu’nda Hanefilik ile Selefiliğin Hâkimiyet Mücadelesi - Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN ............255 Menkıbelerin Kurduğu Zaman ve Mekân: Ahmed Yesevi ve Hacı Bektaş Örneği - Prof. Dr. Ahmet TAŞGIN .......267 İpek Yolu’nun Hazarlarda Yahudi Kültürüne Etkisi - Prof. Dr. Mustafa ÜNAL ............................................273 Özbekistan’da Gündelik Hayatta Türk ve Türkiye’ye Dair Algılar - Dr. Ayşe Çolpan KAVUNCU ....................284 İpek Yolu’nun Türklere Sunduğu Jeo-stratejik İmkânlar - Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU .........................294 Yeniden Canlanan İpek Yolu’nda Ekonomik Stratejiler - Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ ............................301 Tarihî İpek Yolu’nun Türkiye’ye Sunduğu Ekonomik Fırsatlar - Doç. Dr. Mustafa YILDIRAN .......................308 İpek Yolu’nda Türk Dünyasının Jeopolitik Önemi - Prof. Dr. Ramazan ÖZEY ............................................328 İpek Yolu ve Türk Konseyi - Prof. Dr. Darhan KYDYRALİ ..........................................................................359 Yeniden Canlanan İpek Yolu’nun Dünya Ticaretine Getirdikleri - Hüseyin ERDEM ...................................364 İpek Yolu’nun Güvenliğinde Kültürel Diplomasinin Rolü ve TÜRKSOY - Doç. Dr. Fırat PURTAŞ .................372 Kazakistan Bilgilerine Göre İpek Yolu Boyundaki Büyük Orta Asır Şehirleri - Prof. Dr. Madiar ELEYOV ......377 İpek Yolu Üzerinde Bulunan Eski Türk Şehirleri - Prof. Dr. Bekir DENİZ ...................................................381 Orta Asya’dan Anadolu’ya Minyatür Sanatı - Yrd. Doç. Dr. Sevay OKAY ATILGAN .................................425 Göktürk Döneminde Orta Asya’nın Maddi Kültürü - Yrd. Doç. Dr. Ferhad MAKSUDOV ............................446 Anadolu Selçuklu Dönemine Ait İki Nadide Eser: Mızrak Ucu ve Kilit - Yrd. Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ .....453 İpek Yolu’nda Timurlular - Prof. Dr. Mehmet ALPARGU ...........................................................................464 Selçuklular ve İpek Yolu - Prof. Dr. Tuncer BAYKARA ................................................................................480 9. Yüzyılda İpek Yolu Ticaretinde Araplar ve Hazarların İşbirliği - Prof. Dr. Farda ASADOV ...........................487 İpek Yolu’nda Türk Mimarisi - Doç. Dr. Gözde RAMAZANOĞLU ...........................................................496 İpek Yolu’nun Türk Sanatına Etkisi: Kervansaraylardaki Süsleme Motiflerine Yansımalar - Yrd. Doç. Dr. Can ŞAHİN ......510 Anadolu Selçuklu Kervansaraylarında Süsleme Sanatı Örnekleri - Araş. Gör. Şükrü DURSUN ......................526 İpek Yolu ve Müzikal Miras - Dr. Serdar ERKAN .........................................................................................555 Türk Dünyası Geleneksel Müzik Kültüründe Genellikler ve Onları İnceleme Sorunları - Shakhym GULLYEV .....563 İpek Yolu Üzerinde Azerbaycan Medeniyeti - Gulnaz ABDULLAZADE ...................................................570 Musiqi irsimizde Böyük İpek Yolu - Habiba MAMEDOVA...............................................................................575 İpek Yolu’nda Türkçe ve Alfabe - Yrd. Doç. Dr. İbrahim ATABEY.................................................................580

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme